SZUPER JOGSI AUTÓSISKOLA Budapest, VII.Ker. Erzsébet Krt. 4. fsz 4. (Az udvarban.)  Mobil: 06-70-515-5913

Itt talál meg minket

Tájékoztató B kategória

A SZUPER JOGSI AUTÓSISKOLA KFT Járművezető-képzési tevékenységéről

 

A SZUPER JOGSI AUTÓSISKOLA KFT vállalkozási feltételei a gazdasági és közlekedési miniszternek a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005./IV.21./ GKM rendelete alapján.

 1/. Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma:
       Szuper Jogsi Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaság
       T: +36 70 515 5913  Tel: +36 1 351 8472,     
       Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / www.szuperjogsi.hu

    1/.Székhely: 1073. Budapest, Erzsébet körút 4. fsz. 4.
    2/. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
    3/. Cégbírósági bejegyzés száma:  01-09-982325
    4/. A képzési engedély száma:  KE/ST/82/B/2922/1/2012.               
    5/. Felnőttképzési engedély száma: FKB/2020/002456                                               
    6/. Iskolavezető neve és iskolavezetői azonosító száma: Anda János, 11633
    7/. Az iskolavezetői tevékenységének jogcíme: tulajdonos
    8/. Az iskolavezető telefonszáma: +36 70 509 9431   e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                                                                                         
    9/. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontja:
         Budapest, Erzsébet krt. 4. fsz.4. Tel: +36 1 351 8472,  +36 70 515 5913
         hétfő – kedd – csütörtök : 12-17 óráig,  péntek: 12-18 óráig  
  10/. A FAR (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer) nyilvántartási szám:B/2020/002151

Felügyeleti Szervek!
Engedélyező Hatóság és Felügyeleti Szerv:
ÉKM Építési és Közlekedési Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

 • Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
 • Telefon: +36-1-510-0101 / +36-1-814-1800
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tájékoztató a járművezető képzésről:

 Az elméleti képzés helyszíne: 1073. Budapest, Erzsébet krt. 4. fsz.4.    Tel: + 36 1 351-8472

 A képzés időtartama, ütemezése: a 24/2005./IV.21./GKM sz. módosított rendelete alapján történik.

Amennyiben a tanfolyamra jelentkezők létszáma minimálisan nem éri el 3 főt, a tanfolyamot egy későbbi időpontban kezdjük el.

Ebben az esetben a tanulónak lehetősége van elállni a szerződéstől és a befizetett összeg visszatérítését kérni.

A tanfolyamra való felvétel módja:

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: – a tanfolyam elméleti részének elvégezése és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,- az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóságnak, ha az alapfokú iskolai végzettségét nem igazolja, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki,

az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

 1. a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 2. b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmánnyal,
 3. ba) eredeti példányával,
 4. bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányát

1,bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

 1. bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott.   A sikeres vizsgát követő három munkanapon belül a Vizsgaközpont a vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítja az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

 

 A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatás (teljes képzési szolgáltatás) részekből áll:

Elméleti tantárgyak – közlekedési ismeretek 18 óra, járművezetés elmélete 6 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra. Összesen 28 óra.

Az elméleti órák időtartama 45 perc, 10 perces szünetek közbeiktatásával. Az elméleti oktatás előírt óraszámain a részvétel kötelező, az esetleges hiányzás díjmentesen pótolható a Képzőszerv későbbi időpontban indított tanfolyamán, vagy egyéni oktatás keretében térítés ellenében (3.000.-Ft/45 perc).

 Pótlás nélkül a Tanuló KRESZ-vizsgára nem bocsátható!

 Az elméleti oktatás ideje: 7 x 4 = 28 óra

Oktatási napok: hétfő – kedd – szerda - csütörtök: 17.30 – 20.40 

Illetve egyéb esetekben az iskola weboldalán meghirdetett egyéb időpontokban. (Jelenleg nem tartunk tantermi oktatást.)

 

A tandíjfizetés módja:

A Képzőszerv székhelyén készpénzzel, bankkártyával, vagy banki átutalással.

A képzési költség, valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult.

A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult.

Amennyiben a személyes adatokban változás történik, azt a tanuló köteles az iskolának 8 napon belül bejelenteni!

 

Elméleti tantárgyak – közlekedési ismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

 

 • Tanfolyam megnevezése „B” kategóriás képzés
 • Tanfolyam akkreditációs száma EL/T/2012/0004
 • Kezdési idő 90 nap (a megrendelés napjától kezdődően)
 • Relatív tanulási idő 75 óra/180 nap (a regisztrálástól kezdődően)
 • Minimum óra 5 óra
 • Pótóra egységár 10 óra
 • Pótóra tanulási idő 30 nap

 

Az e-learning tanfolyam 34.900.-Ft.-. Iskolánk 4.900.-Ft kedvezményt nyújt diákigazolvánnyal, illetve kupon kártyával rendelkezőknek az e-learning és az elméleti oktatás díjából, ami így most csak 30.000.- Ft.

 

Elméleti pótóra (75 óra letelte után) 10 óra/30 nap 10.000.- Ft

A jelentkezés helyszíne: 1073. Budapest, Erzsébet Krt. 4. fsz. 4.

 

Tájékoztató a járművezető képzésről:

A Szuper Jogsi Autósiskola Kft., mint járművezetőképző-szerv által szervezett tanfolyamain a jogszabályban előírt (24/2005. IV.21.)

„B” kategóriás személygépkocsi vezetői engedély szerezhető.

 

A tanfolyamra történő beiratkozás feltételei

A tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb félévvel fiatalabb;
 • nyilatkozik, hogy háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolást a vizsgára jelentkezés időpontjáig megszerzi;
 • nyilatkozik, hogy legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik;
 • a Jelentkezési és Vizsgalap nyilatkozata szerint közbiztonsági alkalmassága megfelelő;
 • nem EU-s állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedély szükséges.

A jelentkezéshez szükséges:

 • érvényes személyi igazolvány (útlevél, regisztrációs kártya, lakcímkártya);
 • az autósiskolával történő szerződés megkötése;
 • e-learning oktatás esetén 34.900.- Ft befizetése;
 • másik iskolából átjelentkezett tanulónak Képzési Igazolás és 10.000.-Ft regisztrációs díj befizetése.

A tanfolyamra jelentkezett és az autósiskolával szerződést kötött tanuló részére a már befizetett tanfolyami, vagy e-learning oktatási díjat nem áll módunkban visszafizetni.

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által akkreditált e-learning tananyagot a tanuló az E-Educatio Zrt – E-titan forgalmazótól kapja e-mailben. A tanulónak a jelentkezéstől számított 90 napon belül meg kell nyitnia a programot különben nem lesz lehetősége a belépésre.

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti (KRESZ) vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyamra történő felvétel feltételeit teljesítette;
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,
 • a háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik;
 • a KRESZ vizsgadíjat befizette (4.600.-Ft);
 • a legalább nyolc általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentumot a vizsgán, a  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnak személyesen bemutatja. (Az első vizsga az általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentum bemutatása nélkül is letehető, de újabb vizsga időpont a dokumentum bemutatásáig nem foglalható.)

 

Az első elméleti vizsgára történő időpontot csak az autósiskola foglalhatja a tanuló számára.

 

 

Az első elméleti vizsgára történő időpontot csak az autósiskola foglalhatja a tanuló számára.

Az első vizsga után a hallgató személyesen regisztrálhat másik vizsgára a vizsgaközpontban. Cím: 1119. Budapest, Petzvál József utca 39.

Gyakorlati vizsga időpontot csak az iskola foglalhat a hallgató számára, a tanuló nem tudja lefoglalni a gyakorlati (forgalmi) vizsga időpontját.

 

A KRESZ vizsga helye, feltétele: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe:        1119 Budapest, Petzvál József utca 39.                 T: +36 1 371 3030

 

A tanulónak a tanfolyam kezdéstől számított kilenc hónapon belül egy KRESZ vizsgán részt kell vennie. 

A tanfolyam kezdéstől számított egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie, különben az addigi vizsgái elvesznek, és új tanfolyamon kell részt vennie.

A vizsgára jelentkezésnél kérjük figyelembe venni, hogy a vizsgaközponthoz legalább három - négy héttel az időpont lejárta előtt a jelentkezési kérelmet le kell adni!

 

Az elméleti vizsgán az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya.

A legalább nyolc általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentum.

Korábban megszerzett, egyéb kategóriára szóló vezetői engedély.

 

A KRESZ vizsgán pontos megjelenés szükséges, mert késés esetén a vizsga nem tartható meg! Késés esetén a tanuló a nem jelent meg státuszba kerül, és elveszíti a vizsgadíjat. Másik vizsgán a vizsgadíj újbóli megfizetésével vehet részt.

 

Iskolánk a Vizsgaközpontban a tanulók vizsgáival és egyéb ügyintézésével kapcsolatos teendőket minden héten hétfői napon reggel intézi. A többi napokon az egyéb teendők miatt nem áll módunkban az egyéni kérések miatt ismételten bemenni.

A vizsga lemondása a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 munkanappal lehetséges. A lemondást a vizsgabizottságnak is jóvá kell hagynia.

 

Oktatási díjak:

Elméleti oktatás (75 óra/180 nap)

Oktatás díja: 34.900.-Ft (4.900.-Ft kedvezmény... (30.000.-Ft).

Gyakorlati oktatás díja: 8.000.-Ft/óra

Gyakorlati oktatás pótórák díja: 8.000.-Ft/óra

Hétköznap 8 óra előtti és 18 óra utáni időpontokban, illetve hétvégén: 8.700.-Ft/óra

 

ÁRAK ÖSSZESEN:

E-learning oktatás díja: 34.900.-Ft (Diákigazolvánnyal, illetve kuponnal rendelkezőknek 30.000.-Ft)

29 óra kötelező vezetés óra díja: (29 X 8.000.-Ft) = 232.000.-Ft

 

Elméleti vizsga díja: 4.600.-Ft

Gyakorlati vizsga díja: 11.000.-Ft

(A gyakorlati vizsga során az oktató autó használatáért egy vezetési óra díjat kell fizetni.)

------------------------------------------------------------------

Összesen: 15.600.-Ft

 

Diákigazolvánnyal, illetve kuponnal rendelkezőknek az e-learning oktatás díjából 4.900.-Ft kedvezményt

biztosítunk! (30.000.-Ft)

 

A kedvezményt azok a jelentkezők kaphatják meg akik állami intézményben tanulói státusszal rendelkeznek, vagy az iskolánktól kapott kupon kártyával, illetve az Erzsébetvárosi polgármesteri hivatal által kibocsátott kuponnal rendelkeznek.

 

Egyéb felmerülő költségek a jogsi megszerzéséhez:

- 14.500.-Ft egészségügyi e-learning oktatás (iskolánkban megvásárolható, nem kötelező)

- 18.000.-Ft egészségügyi vizsga

- Orvosi igazolás (Körzeti, vagy iskolai orvostól). A díj orvosonként változó (kb. 7.000.-Ft).

(Az egészségügyi vizsga megléte feltétele a jogosítvány kiadásának!)  

 

Az elméleti oktatás helyszíne: 1073. Erzsébet Krt. 4. fsz. 4.

 

Gyakorlati vezetés díja: 8.000.-Ft/óra, minden további óra 8.000.-Ft/óra (pótóra + vizsgaóra).

 

Iskolánknál lehetőség van a gyakorlati oktatást és vizsgát automataváltós autóval letenni. (8.000.-Ft/óra)

Azonban ebben az esetben a tanuló egy korlátozott jogosítványt kap, mellyel csak automataváltós autót vezethet.

Ha a korlátozott jogosítványát a későbbiekben hagyományos, manuális váltóval szerelt autóra érvényes jogosítványra kívánja cserélni, tanfolyam és KRESZ vizsga nélkül csak forgalmi vizsga letételével megteheti. (A vezetési oktatás díja készpénzben fizethető.)

A képző szerv a vezetés díjával kapcsolatban a piaci változás mértékében az árváltoztatás jogát fenntartja!

Az árváltozásról a tanuló honlapunkról, az oktatótól, vagy az iskolánkban érdeklődhet. Az áremelkedést követően az addig befizetett vezetési órákat a tanuló még a régi (befizetett) áron tudja levezetni, de az újabb vezetési órákra már a megemelt óradíj érvényes.

Ha a tanuló oktatót vált, a fenn maradt vezetési órák díját a részére visszafizetjük, de számolnia kell azzal, hogy a másik oktatónál az éppen aktuális vezetési órák díjával tudja a vezetést tovább folytatni.45/2013. (VIII.7.) NFM rendelet R.3. számú mellékletének módosításának értelmében a kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a minimális kötelező óraszám 29 vezetési óra + a vizsgaóra = 30 óra, valamint a kötelező 580 km levezetése feltétele a vizsgán való részvételnek.

A gyakorlati oktatás díját az autós iskola irodájában készpénzben, 10 óránként előre, a 10 óraegység lejárta előtt kell fizetni. A gyakorlati oktatás díját nem lehet kártyával, vagy átutalással fizetni.
Amennyiben a tanuló nem tud megjelenni a normál oktatási időben (hétköznapokon, 08.00 és 18.00 között), az oktatóval előzetesen egyeztetve kérhet különleges időpontokat. A hét közben 08.00 óra előtti, vagy 18.00 óra utáni, továbbá a hétvégén és ünnepnapokon tartott oktatási órák díjára, az alapdíjon felül 700.-Ft/óra plusz díjat számítunk fel.  Igény szerint megoldható a gyorsított kocsira kerülés és a tanuló intenzív (heti 3 alkalom) oktatása is. Ebben az esetben minden gyakorlati oktatás díjára 700.-Ft/óra plusz díjat számítunk fel. Számlát a tanuló részére, csak az iskola állíthat ki!

Gyakorlati, azaz forgalmi vizsgára az bocsátható, aki 17. életévét betöltötte, az összes elméleti vizsgatárgyból (kivéve az egészségügyi vizsga) sikeres vizsgát tett, a minimális kötelező gyakorlati órákat levezette (9 óra alapvezetés + 14 óra forgalom + 2 óra kötelező éjszakai vezetés + 4 óra országúti vezetés). Összes óra min. 29 óra, valamint a kötelező 580 km levezetése.

Öt sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni, újabb forgalmi vizsga csak ennek eredményétől függően lehetséges.

A vezetői engedély megszerzéséhez szükséges forgalmi vizsgát az első sikeres elméleti (KRESZ) vizsga időpontjától számított 2 éven belül le kell tenni. Ezen határidőn túl valamennyi sikeres vizsga érvényét veszti.

 

A gépkocsivezetés gyakorlata:

 

A gyakorlati vezetés megkezdésének feltétele a sikeres KRESZ-vizsga letétele.

A gyakorlati oktatás két fő részből áll: az alapoktatás a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatoknak és a jármű biztonsági ellenőrzésének oktatására irányul. Az alapoktatásra fordítandó minimális óraszám 9 óra.

 

A főoktatásba a forgalmi vezetés feladatai tartoznak, ahol az óraszámok a következők: városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, éjszakai vezetés 2 óra. A forgalmi vizsgára bocsájtás feltétele a kötelező 29 gyakorlati oktatási óra levezetése és annak a vezetési kartonon történő igazolása, valamint a kötelező 580 km levezetése. A gyakorlati vezetési óra időtartama 50 perc. Ha a tanuló kétszer egy órát vezet, az órák közé 10 perces szünetet kell beiktatni, de összevont órák esetén (2 óra = 100 perc) a szünet elhagyható.

Fentiekben előírt óraszámok a tanuló számára kötelező minimális időtartamot jelentik. Természetesen, ha a tanuló úgy érzi, hogy a 29 óra levezetésével még nem képes sikeres vizsgát tenni, vagy nincs meg a kötelező 580 km, lehetősége van pótórák vételére. A gyakorlati vezetés óraszámai a sikeres vizsgák letételéig az egyes tanulók vonatkozásában nagyon eltérőek. Nagymértékben függ a személyes képességektől, életkortól, stb.

 

Lehetséges, hogy az eredményes felkészítés érdekében a sikeres vizsgákhoz pótórák levezetése szükséges, melynek mennyiségéről és szükségességéről az oktató tesz javaslatot, értékelve a Tanuló teljesítményét.  A Tanulónak jogában áll a minimum óraszámok és a levezetett 580 km megtétele után kérni vizsgára bocsátását, de ezt a vezetési karton megjegyzés rovatában írásban rögzíteni kell. Ebben az esetben a vizsga eredménytelenségéért reklamációt nem fogadunk el.

A gyakorlati oktatás időpontjainak egyeztetése a Tanuló-Oktató közös megállapodása alapján rugalmasan történik.

A gyakorlati képzés megkezdése után, miután az Autósiskola a vezetési kartont a szakoktató nevére érvényesítette a tanuló és a gyakorlati oktató kizárólag egymással egyezteti a vezetési órákat. (telefonon, e-mail, vagy az általuk választott kommunikációs formában.) Sem az iskolának sem a szakoktatónak a tanulóról az adatvédelmi törvény alapján nem áll módjában senkinek felvilágosítást adni. A tanuló kötelezettséget vállal arra, hogy ő keresi szakoktatóját amennyiben gyakorlati órákat kíván venni.

A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését a vezetési kartonon lévő rovatoknak megfelelően aláírásával igazolja. Késés esetén 15 percet köteles várni úgy a tanuló, mint az oktató.

 

A tanuló a vezetési órára vezetésre képes állapotban köteles megjelenni (rendezett öltözet, megfelelő higiéniai, egészségi és mentális állapot).

Az oktatóval egyeztetett „lefoglalt” oktatási idő tanuló általi lemondása minimum 24 órával az oktatási időpont előtt történhet, az oktató értesítésével. Az értesítés elfogadott formája: SMS vagy telefonhívás. Ennek hiányában a gyakorlati foglalkozáson meg nem jelent Tanuló az ezen időszakra eső óradíjat köteles megtéríteni. A vezetési kartonon a „nem jelent meg” (NJM) szöveg alkalmazandó. A „nem jelent meg” bejegyzés nem számítható bele a kötelezően előírt minimális óraszámokba.

 

A gyakorlati oktatásnál lehetőséget biztosítunk, hogy a másik tanuló mögött ülve, mint „megfigyelő tanuló” részt vehessen az oktatáson díjfizetés nélkül.

Az oktató megbetegedése, vagy az oktatóautó meghibásodása miatt elmaradt tanórákért a tanulónak kártérítés nem jár, de az oktató köteles a tanulót időben értesíteni.

Tanuló a gyakorlati oktatáson saját felelősségére vesz részt. Az oktatás, illetve vizsga során keletkezett baleset esetén a tanulót ért sérülésért az iskola és az oktató nem vállal felelősséget.

Az oktató autóban keletkezett kárért, illetve sérülésért a tanulót semmilyen felelősség nem terheli.

Iskolánk a gyakorlati oktatást csak az oktató saját gépkocsijával vállalja.

 

Vizsgadíjak:

Elméleti (KRESZ) vizsgadíj 4.600.-Ft, forgalmi vizsgadíj 11.000.-Ft. Sikertelen vizsga esetén pótvizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén lehetséges. Ezen díjak nem az iskola bevételei, központi-hatósági vizsgadíjak. Az újbóli vizsgadíj befizetése mellett a tanuló vállalja, hogy a pótvizsgára felkészüléshez 5 pótórát vásárol, amiből 4 óra vezetés, 1 óra a forgalmi vizsga autó használata. 

 

Forgalmi vizsga: A forgalmi vizsgán a pontos megjelenés szükséges, mert 5 perc késés esetén a vizsgabiztos a vizsgát beszünteti.

Újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése, és új időpont foglalása után lehetséges.

A vizsgákon érvényes személyi igazolvány vagy útlevél + lakcímkártya szükséges!

Ha az orvosi alkalmassági vizsgálaton korlátozást jegyeztek be (szemüveg, kontaktlencse), ezeket a vizsgabiztos ellenőrzi, és ha ezeknek a feltételeknek a vizsgázó nem felel meg, nem vehet részt a vizsgán!

Ha van egyéb kategóriára szóló vezetői engedélye, a vizsgán azt is be kell mutatni! Ezek hiányában a vizsga nem tartható meg!

 

Választható személygépkocsi típusok:

Suzuki Vitara (benzin)                                                          Ford Focus C-Max (diesel)                               Hyndai I30 (diesel, benzin)

Reneult Megane (diesel)                                                       Opel Astra (benzin)                                            Peugeot 307 (diesel)

Mercedes-Benz (automata)                                                 Opel Corsa (automata)                                     Dacia Sandero (diesel)

Toyota Auris (diesel)                                                             Fiat Punto (benzin)                                             Chevrolet Klas Aveo (benzin)

Suzuki Ignis (benzin)                                                            Suzuki Swift (diesel)                                          Suzuki SX4 (benzin)

Mitsubishi colt (Benzin)                                                       Ford Fiesta (diesel)                                             Toyota yaris hibrid Automata

Toyota corolla (diesel)

 

Forgalmi vizsga helyek:
Budapest III. ker. Mozaik utca 5.
Budapest IV. ker. Berda József utca 15. (Magyar Autóklub)
Budapest XI. ker. – Budaörs Virágpiac
Bp. XV. ker.  Írottkő park 1.   
Bp. XIX. ker. Vas Gereben utca. 2-4.
 
Forgalmi oktatás váltási helye:                    
Budapest III. ker. Mozaik utca 5.
Budapest XI. ker. Gazdagrét (Madárhegy) Bp. XI. ker.
Budapest IX. ker. Ecseri út metró megálló (Parkoló)Budapest Budapest XIX. ker. Nagyvárad tér
Budapest XIX. ker. Határ út
Budapest XIX. ker. Ecseri út metró megálló (Parkoló)
Budapest XV. ker. Írottkő park – Csáktornya park Zugló

Tanpálya:

Budapest IV. ker. Berda József utca 15. (Magyar Autóklub)
Budapest XI. ker. – Budaörs Virágpiac
Bp. XV. ker.  Írottkő park 1.   

 

A vezetői engedély megszerzéséhez elsősegélynyújtó vizsgát kell tenni, melyhez a szükséges ismereteket iskolánkban is meg lehet szerezni. Az oktatás díja 14.500.- Ft

A vizsga a Magyar Vöröskereszt vizsgahelyszínein történik, bejelentkezés online vagy személyesen vagy telefonon a Vöröskereszt központjában (1051. Budapest, Arany János u. 31.).  A vizsga díja 18.000.- Ft.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések:

31/1992. (XII. 19.) NM rendelet a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról

 1. § A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet 9. §-a (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott - az elsősegélynyújtásból az Országos Mentőszolgálat által előírt ismeretek [15/1972. (VIII. 25.) EüM rendelet 25. §] megszerzését tanúsító, a rendelet melléklete szerinti - igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei adják ki.
 2. § (1) Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre tekintettel - az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.

 

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt igazolja.

Ezek alapján megszűnik a vizsga alóli mentesség, illetve előfordulhat, hogy a Vöröskereszt vizsga nélkül ad ki igazolást azok részére, akik eddig felmentettek voltak (pl. orvosi diplomával rendelkezők, egyes szakápolók részére).

 

A tanuló büntetőjogi felelőssége tudatában tudomásul veszi, hogy a vizsga eredményének befolyásolása bármilyen eszközzel, vagy ráhatással bűncselekménynek minősül, amit iskolánk jelenteni fog az illetékes hatóságnak.

 

Másik iskolából történő átiratkozás regisztrációs díja 10.000.- Ft. Ha a tanuló a képzést nem kívánja a mi iskolánknál befejezni, és iskolánkból kijelentkezik, ebben az esetben 10.000.- Ft regisztrációs díj költséget kell megfizetni.

Szerződésbontásra úgy a Tanulónak, mint az ’Iskolának” indoklás nélkül lehetősége van. Szerződésbontás esetén a Tanuló köteles az iskolavezetőt értesíteni. Az értesítést követő 5 munkanapon belül a Képzőszerv kiadja az ún. Tanuló-áthelyező dokumentumot a Tanulónak, amennyiben a köztük fennálló pénzügyi tartozásokat mindkét fél rendezi. A tanuló részéről a regisztrációs díj befizetése, esetleges óradíjak kiegyenlítése; Képzőszerv részéről a le nem vezetett óradíjak visszatérítése.

Ha a tanuló viselkedése sértő, vagy agresszív az iskola dolgozóival, vagy az oktatóval szemben, a tanuló tudomásul veszi, hogy az iskola ezt nem tolerálja és azonnal felbontja vele a szerződést.

 

A jogosítvány átvétele:

 • A kerületi Önkormányzati Hivatalok irodáiban, a sikeres forgalmi vizsga után (legkorábban 4 munkanappal), ahogy az összes kötelező vizsgát letette. (KRESZ + Forgalmi + Közúti Elsősegély vizsga.)
 • Érvényes személyi igazolvány, Közúti Elsősegély vizsga igazolás, orvosi alkalmassági vélemény birtokában.
 • Ezen igazolások felmutatásával bármely Okmányirodánál elkészítik a vezetői engedélyt.
 • Nem EU-s állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedély szükséges.
 • Nem EU-s állampolgároknak a Központi Okmányirodánál készítik el a vezetői engedélyt.

        

A képző szerv az árváltoztatás jogát fenntartja!

 

25 000 forintos támogatás az államtól:

 1. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

 

Jogosultsági feltételek

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki

 • a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy
 • a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján
 • csecsemőgondozási díjban,
 • gyermekgondozási díjban, vagy
 • gyermekgondozást segítő ellátásban

részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor.

 

Az igény előterjesztésének határideje:

A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

 

Ha az elméleti, vagy gyakorlati oktatás során a tanulónak esetleg problémája merül fel az oktatással, vagy bármi egyébbel kapcsolatban, kérem jelezze az iskolavezetőnek, vagy az ügyfélfogadó iroda munkatársának, hogy azt orvosolhassuk!

 

A tanulmányi szerződés a „tanuló tájékoztató” teljes szövegét tartalmazza.

Kívánok eredményes felkészülést és sikeres vizsgákat.

 

Szuper Jogsi Autósiskola

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)

- Gyakorlat B kategória

2024/1 n.év

Iskolánk: 163.93% (OÁ.:157.85%)

 

VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ (VSM)

- Elmélet B kategória

2024/1 n.év

Iskolánk:45.45% (OÁ.:46.09%)

- Gyakorlat B kategória

2024/1 n.év

Iskolánk: 35.85% (OÁ.:45.44%)

 

Képzési Költség (KK)

306.000.-Ft